Najděte si nemovitost Byty Domy Pozemky Komerční Ostatní Novostavby Developerské projekty

Pět chyb při pronajímání bytu

Pět chyb při pronajímání bytu.

Byt je pěkný, na příjemném místě, nájemné nízké. I když jste nabídkou majitele nadšení, vyplatí se při pronajímání bytu obezřetnost. V budoucnu se vám může jenom vyplatit, jak se vyhnout pěti nejčastějším "jablkům sváru" ve vztahu majitel-nájemník.

1. Mně to tady patří, věřte mi…

To, že se v bytě někdo chová, jako doma ještě neznamená, že je opravdu jeho majitelem. Pokud s někým sepisujete nájemní smlouvu, raději si prověřte, ideálně v katastru nemovitostí, zda je opravdu majitelem bytu. V praxi se často setkáváme i s podnájmem bytu, což je vztah odlišný, jelikož vzniká mezi nájemcem a podnájemcem. Typicky zejména v případě družstevních bytů, kdy vlastníkem bytu je bytové družstvo.

2. Plácneme si, jsme přece kamarádi…

Spoléhat se na čestné slovo nebo letité rodinné přátelství je sice pěkná věc, ale pokud dojde ke sporu, jsou jen chabým argumentem. Jen nájemní smlouva chrání jak majitele bytu, tak jeho nájemníka. Pro nájemní smlouvu zákon předepisuje jednak písemnou formu, jednak určité povinné náležitosti. Proto je třeba věnovat pozornost tomu, aby všechny tyto náležitosti smlouva obsahovala, jinak totiž nájemní vztah platně nevznikne. Mezi podstatné náležitosti patří zejména označení a specifikace bytu a jeho příslušenství, popis vybavení, výše nájemného a úhrad za služby spojené s nájmem bytu, event. doba nájmu, přičemž platí, že není-li doba nájmu výslovně sjednána, je smlouva uzavírána na dobu neurčitou.

3. Dneska se stěhujete, máte to ve smlouvě…

Ve smlouvě se dobře podívejte, na jak dlouhou dobu si pronájem sjednáváte. Abyste nebyli překvapeni, až po vás za rok bude majitel požadovat klíče a vystěhování. V případě nájmu na dobu určitou totiž nájem zanikne uplynutím sjednané doby, mimo další způsoby stanovené zákonem. Nájemní vztah uzavřený na dobu neurčitou je možno ukončit výpovědí jedné nebo druhé smluvní strany, přičemž pronajímatel tak může učinit pouze a výhradně ze zákonem stanovených důvodů. Nájem pak zanikne uplynutím výpovědní doby.

4. Jaký přeplatek? Já o ničem nevím…

Stanovení způsobu úhrady služeb, mimo jiné například elektřiny a plynu, by mělo být nedílnou součástí nájemní smlouvy. Pokud si nájemník nenechá "měřiče" přepsat na své jméno a bude tak zálohy na energie hradit majiteli bytu a ne přímo dodavateli, měly by si obě strany domluvit způsob i lhůtu vyrovnání případných přeplatků nebo nedoplatků. V této souvislosti upozorňujeme na možnost sjednání kauce, což je finanční částka, kterou může pronajímatel požadovat k zajištění budoucích pohledávek z titulu nájemného, úhrad za služby, náhrady škody apod., a dále inflační doložky, na základě níž je možno v budoucnu o určitou částku zvyšovat sjednané nájemné, většinou již jen na základě jednostranného úkonu pronajímatele.

5. Chybí celý porcelánový servis, zaplaťte ho…

Pokud se chcete při stěhování z bytu pryč vyhnout handrkování o počet skleniček nebo škrábanců na podlaze, určitě se vám vyplatí sepsat při nastěhování předávací protokol. V něm by kromě stavu bytu a jeho vybavení měly být zachyceny i odpočty měřidel médií tak, aby v budoucnu nemohlo dojít ke sporu, kdo je povinen úhrady za spotřebované služby hradit. Je nutno též pamatovat na to, že nájemce je při skončení nájmu povinen byt vrátit v původní stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Pro tyto účely je pak opravdu vhodné mít k dispozici dokumentaci (předávací protokol, fotografie) týkající se bytu v době jeho předání nájemci, z níž bude zřejmé, v jakém stavu se byt nacházel.

zdroj: Aktuálně.cz

Novinky

Pražská realitní kancelář Pronájmy Praha.

Jedná se o malou dynamickou realitní kancelář, která se v realitách pohybuje již téměř dvacet let. Specializuje se především na pronájem bytů v Praze, domů a nebytových prostor a mají v tomto směru velmi bohaté zkušenosti. Jejich prioritou je osobní přístup ke klientovi, slušné vystupování a jednání a z toho vyplývající spokojenost klientů a obchodních partnerů. Za dobu své činnosti realitní kancelář Pronájmy Praha realizovala stovky obchodních případů. Kromě realit v Praze se realitní kancelář Pronájmy Praha zabývá také finančními...

Více zde

Realitní kancelář Soccer Reality, je již na trhu 7 let.

Patří mezi úspěšné a dynamické realitní kanceláře, specializující se na regiony Praha, Střední Čechy, Hradec Králové, Náchod, Pardubice a okolí, reality v Mladé Boleslavi, Liberci, Mělníku, Benešově, Vlašimi, Brně, Nymburku a na Praze Východ a Západ. Její součástí je tým dlouholetých a zkušených odborníků v oblasti realitního a rezidenčního trhu, kteří za dobu své několikaleté působnosti v této obchodní oblasti aktivně a úspěšně zprostředkovali prodej či pronájem bytu, domu či pozemku několika tisícům spokojených klientů. Samotný název společnosti demonstruje původní ideu...

Více zde

Softreal, software pro realitní kanceláře.

Jedná se o informační systém pro realitní kanceláře, který byl vyvíjen v průběhu posledních několika let v úzké spolupráci s předními realitními kancelářemi působících na tuzemském realitním trhu. Můžete tedy počítat s jeho maximální aktuálností a přizpůsobení se současným nárokům a požadavkům pro práci realitních makléřů.Realitní program Softreal se odlišuje od ostatních realitních softwarů na trhu svou dynamičností a zvláště důrazem na zjednodušení práce uživatele, monitoring práce zaměstnanců realitní kanceláře...

Více zde